องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ [ 17 ก.ค. 2561 ]97
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและค่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2561 ]95
283 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มถ้วย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2561 ]94
284 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชา โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2561 ]97
285 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2561 ]95
286 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบ [ 16 ก.ค. 2561 ]95
287 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณคือรูปย่าโม ขนาด 14x20 นิ้ว พร้อมใส่กรอบ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน [ 12 ก.ค. 2561 ]101
288 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่ [ 12 ก.ค. 2561 ]97
289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประ [ 12 ก.ค. 2561 ]110
290 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร [ 12 ก.ค. 2561 ]103
291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]100
292 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]97
293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะสำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]95
294 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2561 ]98
295 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]93
296 ประกาศรายชื่อผู้ชนการเสนอราคา ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]100
297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาพเจาะจง (กองช่าง [ 3 ก.ค. 2561 ]102
298 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโรงเรียนศรีสุขวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]105
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]99
300 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]96
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29