องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ ฟันสวย ปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]84
262 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับใช้ในโครงการ ฟันสวย ปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]80
263 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงกำแพงดินไหล่ทางถนนคอนกรีต สายเลียบวัดดอนชมพู หมู่ที่ ๑ [ 20 ส.ค. 2561 ]158
264 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]137
265 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ในส่วนของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]85
266 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผ้าหมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]94
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดพัดลม จำนวน ๑ คัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๓๐-๓๓๙๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]104
268 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]169
269 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้า พร้อมสกรีนโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]144
270 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]103
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]96
272 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]94
273 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]98
274 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท สำหรับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]98
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]98
276 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) [ 1 ส.ค. 2561 ]102
277 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด) [ 1 ส.ค. 2561 ]100
278 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น MP๒๓๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2561 ]153
279 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]97
280 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ แบบน้ำ ขนาด ๑๒๐ แอมป์ (๑๒โวลต์) จำนวน ๑ ลูก ประเภทดีเซล [ 23 ก.ค. 2561 ]165
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29