องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มหอยโข่ง ๓ HP ๓๘๐ V จำนวน ๓ ตัว และปั๊มหอยโข่ง ๓ HP ๒๒๐ V จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]90
242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Canon Fax-L๑๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 6 ก.ย. 2561 ]95
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]89
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]92
245 ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]87
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]87
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]88
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]93
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ หลัง,ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน ๑ หลัง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]86
250 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]89
251 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]89
252 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]89
253 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]85
254 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]89
255 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]82
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]91
257 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง (แผนงานการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]87
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง (แผนงานเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]95
259 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บสาร บานทึบ ๒ บานเปิด (มอก.) จำนวน ๒ หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]90
260 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงกำแพงกันดินไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบวัดดอนชมพู บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ [ 24 ส.ค. 2561 ]95
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29