องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]138
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด จำนวน ๑ คัน (แผนงานการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]92
203 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]86
204 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสม ไกรกลาง ถึงสามแยกบ้านนายคะนึง ไทยกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ [ 9 พ.ย. 2561 ]84
205 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2561 ]84
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๖๓๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2561 ]87
207 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]87
208 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]96
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามมัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]141
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๑๐๐ วัน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลดอนชมพู ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]85
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ศพด.อบต.ดอนชมพู ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]95
212 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสระหนองเตียน หมู่ ๕ และสระหนองบอน หมู่ ๑ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2561 ]147
213 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี [ 11 ต.ค. 2561 ]144
214 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2561 ]88
215 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2561 ]138
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2561 ]93
217 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2561 ]91
218 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2561 ]127
219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสระหนองบอน หมู่ ๑และสระหนองเตียน หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2561 ]146
220 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล SAE ๑๕W-๔๐ ขนาดถังความจุ ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2561 ]105
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29