องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสู่บึงมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]104
182 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]89
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]97
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง (อาหารจระเข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]146
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]94
186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]94
187 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]132
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]92
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]128
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน ๒ ถัง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]85
191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายไฮดรอลิค สำหรับรถขุดไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]91
192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุด Drum Samsung) เครื่องพิมพ์ Laser Samsung M ๒๘๗๕ FD หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]88
193 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างถนนกลางบ้านไปทางบ้านนางเทา สันกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ [ 22 พ.ย. 2561 ]83
194 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากบ้านนางแม้น จองทองหลาง ไปทางประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ ๖ [ 22 พ.ย. 2561 ]138
195 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสม ไกรกลาง ถึงสามแยกบ้านนายคะนึง ไทยกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ [ 22 พ.ย. 2561 ]128
196 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]84
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]84
198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon Pixma ๒๘๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]140
199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon Pixma MP ๒๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]84
200 ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (บ้านสระพรวน) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]89
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29