องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


กิจกรรมผู้ว่าพาปั่นครั้งที่ 22 ในเขตอำเภอโนนสูง วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เริ่มปั่นจากเทศบาลจอหอมาถึงจุดพัก ณ สถานีตำรวจภูธรโนนสูง (ดอนหวาย) และปั่นไปต่อยังจุดสิ้


2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11