องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567


วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 นายอนุวัฒน์ สมัญญา นายก อบต.ดอนชมพู มอบหมายให้นายโชคชัย ช่อบุญกลาง เลขานุการนายกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง

2024-07-17
2024-07-05
2024-07-04
2024-06-14
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13