องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30-16.00 น. นายอนุวัฒน์ สมัญญา นายก อบต.ดอนชมพู มอบหมายให้นายโชคชัย ช่อบุญกลาง เลขานุการนายกฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ อปท. ณ ห้องประชุมสระบัว (หอประชุมใหม่)

2024-07-17
2024-07-05
2024-07-04
2024-06-14
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13