องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนศรีสุขวิทยา


วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา พ.ศ.2567

ณ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

-การบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

- การปฐมพยาบาลผหู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation)

- การซักซ้อมแผนผจญเพลิงบนโต๊ะ การบัญชาการเหตุการณ์ใน สถานการณ์ฉุกเฉิน (Table -Top Exercise :TTX)

- การฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัย โดยใช้เครื่องมือดับเพลิงจากวัสดุเชื้อเพลิงต่าง ๆ

- การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ( Field Training Exercise : FTX )

(สถานการณ์จำลอง : เหตุอัคคีภัย)

2024-06-14
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26