องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


ที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี


ที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนชมพู มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 คน ได้ฝึกทำตุงใยแมงมุงและดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ โดยมีนายอนุวัฒน์ สมัญญา นายก อบต.ดอนชมพู เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

2024-06-14
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26