องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 จัดพิธีวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567


วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 นายอนุวัฒน์  สมัญญา นายก อบต.ดอนชมพู จัดพิธีวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนถึงวีรสตรีที่กล้าหาญของชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชิตณรงค์  ขอเหนี่ยวกลาง นายก อบต.ลำคอหงษ์ , นายวีรยุทธ  รายพิมาย อบต.ขามเฒ่า,  นายวิเชียร  ชาติผดุง อบต.พลสงคราม  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ต.ดอนชมพู เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 
- พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
- รำบวงสรวงท้าวสุรนารี
- การแสดงเพลงโคราช

2024-06-14
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26