องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 นายอนุวัฒน์  สมัญญา นายก อบต.ดอนชมพู เป็นประธานเปิดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567


วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 นายอนุวัฒน์  สมัญญา นายก อบต.ดอนชมพู เป็นประธานเปิดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณค่าของไทยให้คงอยู่สืบไป ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนในท้องถิ่น โดยมีการกิจกรรมต่างๆดังนี้
1. กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
2. การแข่งขัน "ตำหมากลีลา"
3. การแสดงของผู้สูงอายุ
4. การแสดงดนตรีของกลุ่มผู้สูงอายุ

2024-06-14
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26