องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ศึกษาดูงาน การจัดเก็บขยะมูลฝอย


วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายอนุวัฒน์ สมัญญา นายก อบต.ดอนชมพู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ศึกษาดูงาน การจัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ณ บริษัท วงษ์พาณิชย์ ท็อปซีเคร็ต จำกัด ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11
2023-07-25
2023-07-14
2023-05-08
2023-05-08
2023-04-11
2023-04-11