องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ประชุมเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนตำบลดอนชมพู 


วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานการประชุมเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนตำบลดอนชมพู เนื่องจากถนนสายบ้านดอนชมพพูพัฒนา - บ้านเมืองที ได้รับความเสียหายมีสภาพชำรุดเสียหาย เป็นหลุมลึก และฝุ่นละออง ซึ่งทำให้การใช้เส้นทางสัญจร ไป-มา ไม่สะดวกและบางครั้งได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยมีนายอนุวัฒน์  สมัญญา นายก อบต.ดอนชมพู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการรถบรรทุกทราย เข้าร่วมประชุมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2024-07-17
2024-07-05
2024-07-04
2024-06-14
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13