องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ประชุมเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนตำบลดอนชมพู 


วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานการประชุมเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนตำบลดอนชมพู เนื่องจากถนนสายบ้านดอนชมพพูพัฒนา - บ้านเมืองที ได้รับความเสียหายมีสภาพชำรุดเสียหาย เป็นหลุมลึก และฝุ่นละออง ซึ่งทำให้การใช้เส้นทางสัญจร ไป-มา ไม่สะดวกและบางครั้งได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยมีนายอนุวัฒน์  สมัญญา นายก อบต.ดอนชมพู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการรถบรรทุกทราย เข้าร่วมประชุมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11
2023-07-25
2023-07-14
2023-05-08
2023-05-08
2023-04-11
2023-04-11