องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 กิจกรรมวัน แม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ศพด.อบต.ดอนชมพู


วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายอนุวัฒน์  สมัญญา นายก อบต.ดอนชมพู เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อให้คณะครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียน 
นักเรียน แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศพด.อบต.ดอนชมพู

2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11
2023-07-25
2023-07-14
2023-05-08
2023-05-08
2023-04-11
2023-04-11