องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา


วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายอนุวัฒน์ สมัญญา นายก อบต.ดอนชมพู เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 🏢เพื่อให้ความรู้วิธีการควบคุมและระงับอัคคีภัย/วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง/การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย (ผจญเพลิง / แผนอพยพ) 👨‍🚒 🚩 ณ โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฏร์สามัคคี) ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11
2023-07-25
2023-07-14
2023-05-08
2023-05-08
2023-04-11
2023-04-11