องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 หตุเพลิงไหม้ขยะและหญ้าแห้ง บริเวณโรงงานพลาสติกเก่าบ้านส้ม


วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. อบต.ดอนชมพู เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ขยะและหญ้าแห้ง บริเวณโรงงานพลาสติกเก่าบ้านส้ม ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ขาเข้านครราชสีมา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์รถดับเพลิง จาก อบต.หลุมข้าว อบต.ธารปราสาท อบต.มะค่า เทศบาลตำบลมะค่า เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลใหม่ เทศบาลตำบลโนนสูง เทศบาลตลาดแค เฝ้าควบคุมเพลิงไหม้ในครั้งนี้ 





2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11
2023-07-25
2023-07-14
2023-05-08
2023-05-08
2023-04-11
2023-04-11