องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566


วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11
2023-07-25
2023-07-14
2023-05-08
2023-05-08
2023-04-11
2023-04-11