องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565


วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11