องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนชมพู ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง พ.ศ. 2565


วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนชมพู โดยนายอานนท์ หนากลาง หัวหน้าสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง กิจกรรมระบายสี กิจกรรมผู้ปกครองและนักเรียนลอยกระทงร่วมกัน

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11