องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวัง


วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษาโดยนายนันทวัฒน์ รุนแรง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และมาตรการป้องกันความปลอดภัยรับมือหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน คือ

1ครูพาเด็กหนี

2 ครูพาเด็กซ่อน

3 ครูสู้

โดยคุณครูอานนท์ หนากลาง ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11