องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจรตำบลดอนชมพู ประจำเดือน ตุลาคม 2565


วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นายอนุวัฒน์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู มอบหมายให้นายสนธยา  หิงพุดซา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจรตำบลดอนชมพู ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ณ บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11