องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ลงพิ้นที่ประชาคมหาพื้นที่เป็นจุดพักขยะก่อนนำทิ้งไป


วันพุธที่ 28 กันยายน 2565  น.ส.กุลชญา  จิราจามิกร รองปลัด อบต.ดอนชมพูและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาคม บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ,บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8,บ้านมะระ หมู่ที่ 3, บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4,บ้านดอนรี หมู่ที่ 5,บ้านจอก หมู่ที่ 11เพื่อสำรวจหาพื้นที่จุดพักขยะก่อนนำทิ้งไป โดยมีทางเอกชนเป็นผู้นำขยะตามจุดพักไปดำเนินการต่อ

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11