องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายอนุวัฒน์ สมัญญา นายกองค์บริหารส่วนตำบลดอนชมพู ร่วมรับมอบบ้านผู้พิการรายนายบรรจบ กลมกลาง หมู่ที่ 7


วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายอนุวัฒน์ สมัญญา นายกองค์บริหารส่วนตำบลดอนชมพู ร่วมรับมอบบ้านผู้พิการรายนายบรรจบ กลมกลาง หมู่ที่ 7 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีสภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50,000 บาท

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11