องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 งานสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ให้คำแนะนำประชาชน ม.2,11,3,4,6 ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 งานสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ให้คำแนะนำประชาชน ม.2,11,3,4,6 ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. รับลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคนโสด

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำหรับคนสมรสและมีบุตร ก่อนลงทะเบียนตามวัน/เวลา ที่กำหนด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสูง

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11