องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 งานสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ให้คำแนะนำประชาชน ม.1,12,9,10 และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 งานสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ให้คำแนะนำประชาชน ม.1,12,9,10 และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนลงทะเบียนตามวัน/เวลา ที่กำหนด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสูง

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11