องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 บริการประชาชน บ้านเมืองที ม.6 ลงทะเบียนขอใช้น้ำประปา


วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายอนุวัฒน์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู และพนักงานส่วนตำบลออกพื้นที่บริการประชาชน บ้านเมืองที ม.6 ลงทะเบียนขอใช้น้ำประปา เนื่องจากทาง อบต.ดอนชมพู ขยายเขตประปาเพิ่มเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11