องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 งานกิจการประปา กองช่าง อบต.ดอนชมพู ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านดอนรี ม.5


วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 งานกิจการประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
จากลำเชียงไกรเข้าสู่สระหนองเตียน บ้านดอนรี หมู่ที่ 5  เพื่อสูบน้ำกักเก็บไว้ใช้ในการผลิตประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค

2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28