องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา พ.ศ. 2565 (ศพด.ตำบลดอนชมพู)


วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายอนุวัฒน์  สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา พ.ศ. 2565 (ศพด.ตำบลดอนชมพู)
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11