องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 "Moving beyond Smart Cities"


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เข้ารับฟังการบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ "Moving beyond Smart Cities: นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน" โดยอาจารย์ศุภชาติ  บุตรดีขันธ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 

2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28