องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ตำบลต้นแบบขับขี่ปลอดภัย"


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายประเวท  ศรีทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ตำบลต้นแบบขับขี่ปลอดภัย" ในการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11