องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564


วันที่ 25 มิถุนายน 2564  ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11