องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันที่ 23 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เข้าประชุม teleconference


วันที่ 23 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เข้าประชุม teleconference ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชมพู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในอำเภอโนนสูง เพื่ออธิบายขอบเขตความรับผิดชอบ และการช่วยเหลือต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง ราย นางนุชจรีย์  ปุ๊กกลาง บ้านส้ม หมู่ที่ 2

2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28