องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ณ สระหนองนา บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง เป็นประธาน ปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ณ สระหนองนา บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 โดยสำนักงานประมงจังหวัดเป็นผู้ดำเนินโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังกล่าว
 

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11