องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ดำเนินการพ่นหมอกควันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลดอนชมพู เพื่อควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11