องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลดอนชมพู ดังนี้

1.นายพัฐพล ปานกลาง บ้านเมืองที ม.6

2. นายร่วม คุ้มภัย บ้านดอนตะแบง ม. 9

3.นายใจ หนูสูงเนิน บ้านดอนรี ม.5

2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28