องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 งานสวัสดิการและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู มอบเสื่อน้ำมัน


วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 งานสวัสดิการและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู มอบเสื่อน้ำมัน ของมูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 8 บ้านศรีสุข รายนายเที่ยง ปั่นกลาง และนางสนธยา สิงไทยสง

2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28