องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564


วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรดน้ำดำหัวคำขอขมาผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11