องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันที่ 17 มีนาคม 2564 ประชุม Healthy All For NCDs ในวิถีชีวิต New Normal


วันพุธที่ 18 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่อบต.ดอนชมพู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประธาน อสม. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน Healthy All For NCDs ในวิถีชีวิต New Normal เพื่อสร้างระบบความเข้มแข็งของชุมชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริช อ.เมือง จ.นครราชสีมา


 

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11