องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


สำรวจผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด -19


วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นสำรวจผู้พิการหมู่ที่ 1,3,4,6 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด -19 

2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28