องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ติดตามโครงการ "พัฒนาและเชือมภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดนครราชสีมา"


วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมา ติดตาม นิเทศงาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่แก่ อบต.ดอนชมพู ตามโครงการ "พัฒนาและเชือมภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดนครราชสีมา" ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสูง สาธารณสุขอำเภอโนนสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสูง นายก อบต.ดอนชมพู ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11