องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 63-4 ม.ค. 64 (7 วัน) โดยปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชม.  เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนบริการประชาชนที่สัญจรไป-มา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11