องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ 
เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11