องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ครอบครองที่ดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ออกตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ครอบครองที่ดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ออกตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะเพื่อจะดำเนินการก่อสร้างถนนให้ประชาชนได้สัญจรไปมา





2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11