องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


งานส่งเสริมการเกษตร สูบน้ำเข้าสู่สระหนองเตียน บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕


วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ งานส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ดำเนินการสูบน้ำจากเหมืองส่งน้ำ เข้าสู่สระหนองเตียน บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ เพื่อสำรองน้ำดิบไว้ผลิตน้ำประปาและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและกักเก็บน้ำให้เพียงพอเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค
 

2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28