องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


คณะทำงานตรวจสอบแนวเขตตำบลดอนชมพู และ ตำบลหลุมข้าว


วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
คณะทำงานตรวจสอบแนวเขตตำบลดอนชมพู และ ตำบลหลุมข้าว
นำโดย นายประเวท ศรีทอง
ปลัด อบต.ดอนชมพู ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจแนวเขตตำบลฯ

2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28