องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


นายบรรดูล พูนรัตนบัณฑิตย์ ปลัดอำเภอโนนสูง (หัวหน้าคณะทำงาน) ได้ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตตำบลดอนชมพูและตำบลหลุมข้าว


วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบรรดูล พูนรัตนบัณฑิตย์ ปลัดอำเภอโนนสูง (หัวหน้าคณะทำงาน)

ได้ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตตำบลดอนชมพูและตำบลหลุมข้าว ณ ห้องประชุม อบต.ดอนชมพู jqk44

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11