องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง ตรวจสอบปริมาณน้ำ


วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายอนันต์ศักดิ์  วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง ตรวจสอบปริมาณน้ำ บริเวณ ประตูน้ำบ้านเพราม พร้อมทั้งได้ประสาน จนท.ชป.๘ ผญ.บ.และ อปท. พื้นที่ เพื่อดำเนินการเปิดประตูน้ำบ้านและปันน้ำจากบ้านหนองอ้อ /สวนผัก/บ้านบัว/ บ้านเพราม และบ้านซาด ให้แก่ บ้านมะระ ตำบลดอนชมพู เนื่องจากประสบปัญหาขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค thaicasinobin

2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28