องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเงินอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ ปี ๒๕๖๓


วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเงินอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ ปี ๒๕๖๓ จากกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับการอุดหนุนกิจกรรมตามโครงการฯ ของตำบลดอนชมพูทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู bca55

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11