องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กรณีเกิดผู้ป่วย จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่ตำบลดอนชมพู ได้แก่ หมู่ ๙ หมู่ ๑๒ และหมู่ ๕


KUBET

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11